Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2011

Macek
Play fullscreen
I nie pierdzielic, ze Polcy to najwięksi patrioci!!

August 24 2011

Macek
Macek
Play fullscreen
Trochę wiedzy na temat PZPN

August 07 2011

Macek

July 20 2011

Macek
Play fullscreen
Szkoda że to tylko słowa i raczej nikt go nie słucha!

July 06 2011

Macek
Play fullscreen
Nie mam lekko! takie są skutki, jak spożywa się posiłek za kierownica!
Macek
Play fullscreen
W Japonii nie potrzeba używek by się dobrze bawić i być kreatywny, wystarczy ruszyć trochę głową!
Reposted bydailyspamjasiojasio

June 27 2011

Macek
Play fullscreen
Plemię z Papui-Nowej Gwinei po raz pierwszy spotyka człowieka o innym kolorze skóry. Zdarzenie zostało udokumentowane w 1976 roku. Autorem całej serii takich filmów, zatytułowanej "Tribal Journeys: First Contact" jest Jean-Pierre Dutilleux.
Macek
Play fullscreen
  Wakacjew Etiopii
Macek
Play fullscreen
Lis Evenstad - 22-letnia studentka dziennikarstwa z City Univerity London sprawdza, czy Zielona Góra jest gotowa na Euro 2012. Podczas podróży autostopem dowiedziała się, że pociąg po polsku to: ciuch, ciuch, ciuch. już bardziej żenująco nie może być!
Macek
Play fullscreen
Jak uniknąć zderzenia z pociągiem!

June 26 2011

Macek

June 21 2011

Macek

June 19 2011

Macek
Play fullscreen
Strach przed zarazkami
Macek
Macek
Dla przyszłych klientów netii NO FU**ING way! dostajesz w promocji za darmo na miesiąc mobilny internet, który działa Ci przez 3 dni. Po miesiącu musisz zwrócić i zrezygnować z mobilnego netu, musisz w tym celu jechać do zapyziałego magazynu netii, dostajesz pismo i potwierdzenie rezygnacji, a że jestem przezorny to zadzwoniłem i się upewniłem. Wszystko było w porządku, dopóki nie otrzymałem faktur. Więc dzwonie, czekam ok. 30 min aby znalazła się osoba kompetentna by odpowiedzieć na Twoje pytanie, skąd taka suma?, Powiedziano mi że to opłata aktywacyjna, więc luz, przychodzi kolejny rachunek, znów horrendalna suma, i dzwonie, po raz kolejny, 30 min czekania, i w końcu dowiaduje się że mam mobilny internet aktywny, bo nikt niezdeaktywował go! i gdybym nie zadzwonił dziś do nich pewnie dalej bym płacił wysokie rachunki a oni nawet by palem nie ruszyli.

November 21 2009

Macek

October 21 2009

Macek
Play fullscreen
to już nie jest śmieszne!!

October 18 2009

Macek
Play fullscreen
yeah yeah yeah

October 15 2009

Macek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl